Common Voices

ما اینجا هستیم

برنامه رادیویی که توسط مهاجرین و پناهجویان هاله و حومه تهیه میشود .ما در برنامه خود موضوعات و مشکلات و سوالاتی که برای پناهندگان مهم میباشد را مطرح میکنیم . ما میخواهیم که با یکدیگر از این رادیو به عنوان پلی برای ایجاد یک جامعه دلسوز و متعهد استفاده کنیم

هر پنجشنبه از ساعت ۱۶:۱۰ تا ۱۸

Contact details
Email
common-voices@radiocorax.de
مکان
Coordinates