رفتن به محتوای اصلی

Refugee Radio

Refugee Radio

شعار
Nein zu Kriminalisierung und Rassismus
آرم
مکان
نشانی
Stöckachstraße 16A, 70190 Stuttgart, Deutschland
تلفن
Coordinates
خلاصه

 

.ما برای همۀ پناهندگان دنیا بی پرده وروباز میباشیم تا احساسات آنها را بیان کرده

Body paragraph

 

و از آنها دفاع کنیم. ما در رابطه با تمام مسائل پناهندگی، اخراج از کشور، موارد

.زندگی در مکانهای پناهندگی و ادغام در جامعه بحث میکنبم

پروژۀ ما، در۲۴ می ۲۰۱۵، به روی خط رفت. در حال حاضر ما تعداد کمی

.سردبیرهستیم. بقیه، اکثرأ گروه را رها کردند، چون تقاضای پناهندگی آنان رد شد

:و ما دقیقأ این مسئله را پیگیری میکنیم

ما در مورد طریق زندگی پناهندگان در اشتوتگاردت بحث میکنیم -

ما طریق تقاضای پناهندگی، که بسیار دشوار میباشد، بلاخص برای آنهایی که از آفریقا -

عراق و افقانستان گریخته اند، مورد بحث وبررسی قرار میدهیم

ما در اشتوتگارت با شهردار، دادستان، نمایندگان مجلس، مددکاران اجتماعی و غیره دیدار -

میکنیم، تا در رابطه با مشگلات پناهندگان بحث کنیم

ما بر علیه اخراج ها از کشور مبارزه میکنیم -

(چهارشنبه ها از ساعت ۱۵ تا ۱۷ ( بازپخش سه شنبه ۱۰ تا۱۲