رفتن به محتوای اصلی

NewcomerNEWS

NewcomerNEWS

آرم
مکان
نشانی
Hechinger Str. 203, 72072 Tübingen, Deutschland
Wheelchair
unknown
Coordinates
خلاصه

 

!مجله چندزبانه و بین فرهنگی "نیوز کومر" برای نورسان ولی نه "فقط" برای آنها

سیاست، فرهنگ، اخبار و مقاله های بنیانی به زبانهای انگلیسی، عربی، دری

.آلمانی و یا زبانهای دیگر

 

Body paragraph

 

به کارهای جورنالیستی و رادیوئی علاقمند هستی؟ پیامی داری؟ میخواهی خود و

فرهنگ خود را به انسانهای خانۀ جدیدت، معرفی کنی ؟

 

با ما، میتوانی در ورک شاپ های مجانی ژورنالیستی شرکت کنی! تمام چیزهایی که

در رابطه با مصاحبه، مقاله های مختلف رادیوئی، رکوردرهای مبایل،زیربنای کارهای

خبرنگاری، کارکرد دیژیتالی صوتی، استودیوی رادیو و خیلی بیشتر از اینها را

!فرا بگیری

درصورت تمایل، بعد از آن میتوانی درهیئت تحریرۀ "نیو کومر نیوز" عضو شوی

.و یا در "نیوز لتر،تو نیوز" و یا هر دوی آنها عضو شوی

 

درصورت تمایل، بعد از آن میتوانی بخشی ازهیئت تحریرۀ ما در "نیو کومر نیوز" و

.یا در "نیوز لتر،تو نیوز" و یا هر دوی آنها باشی

 

شماها در مورد مطلب های هیئت تحریر تصمیم میگیرید و گزارشات به روز و به

زبانهای مختلف خود را پیشنهاد میکنید. ما به کمک تو احتیاج داریم تا بتوانیم اتفاقات و

اطلاعات جدید در مورد آلمان را به تازه رسیدها در "توبینگن" و اطراف آن، به

اطلاع آنها برسانیم - و نشان دهیم چه ثروتمند و متنوع فرهنگ نورسان در منطقۀ

.آنان میباشد

(چهارشنبه ها از ساعت ۱۵ تا ۱۷(پخش مجدد سه شنبه ها ۱۰ تا ۱۲

Latest Audiothek entries

سپتامبر 5, 2019: Black Girl Magic Hair Workshop
سپتامبر 5, 2019: Black Girl Magic Hair Workshop
سپتامبر 5, 2019: Black Girl Magic Hair Workshop
سپتامبر 5, 2019: Black Girl Magic Hair Workshop
سپتامبر 5, 2019: Black Girl Magic Hair Workshop